KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

„Pozytywne i negatywne strony Internetu”

Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
 3. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i informatycznych.

Organizator konkursu:

-p. Magdalena Kucharska  klasy I-III

-Samorząd Uczniowski  Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawnej im Św. Stanisława Kostki w Kutnie klasy IV-VIII.  

Zasady konkursu:

1.Termin konkursu:  14.01.2019-01.02.2019r.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII

 1. Uczniowie klas I-III przygotowują pracę plastyczną, uczniowie klas IV-VIII przygotowują prezentacje multimedialną zapisują w programie PowerPoint.

4.Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4 dowolną techniką , prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów.

 1. Zagadnienia, które powinny być zawarte:
 2. a) pozytywne i negatywne strony Internetu (informacje, porady, ciekawostki)
 3. b) linki do stron bezpośrednio zajmujących się tematyką bezpieczeństwa (pomoc, profilaktyka) w Internecie .
 4. Ocenie podlegać będzie:
 5. a) kompozycja prezentacji
 6. b) zgodność z tematem
 7. c) oryginalność pomysłu
 8. d) estetyka wykonania
 9. e) czytelności i przejrzystości zamieszczonych informacji

7.Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.

 1. Organizatorzy przewidują:
 2. a) nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu
 3. b) zamieszczenie prac na stronie internetowej szkoły

Prace konkursowe należy złożyć do 01.02.2019r. u opiekuna Samorządu  Uczniowskeigo p. Dominika Wielgosz

KONTO SZKOLNE

Drodzy Rodzice !!!

Od 4 września 2017 r. jest możliwość opłat za obiady na konto szkoły: 

NOWY NUMER KONTA:  34 1020 3440 0000 7602 0212 0806

Tytuł wpłat: OBIADY – dany miesiąc – imię i nazwisko dziecka

Natomiast opłata za ksero ( 5 zł miesięcznie lub 50 zł jednorazowo) bezpośrednio do sekretariatu.